როგორ აისახება ბავშვზე ძალადობა და რა იგულისხმება არასასურველ ქმედებად

ბავშვებთან სასტიკ მოპყრობას და მათი ინტერესების ბოროტად გამოყენებას შეიძლება სხვადასხვა ფორმა ჰქონდეს, მაგრამ შედეგი ყოველთვის ერთნაირია: მსგავს დამოკიდებულებას მოაქვს ზიანი ბავშვის ჯანმრთელობისთვის, განვითარებისა და სოციალიზაციისთვის, ცალკეულ შემთხვევაში მის სიცოცხლესაც კი ექმნება საფრთხე.

ფიზიკური ძალადობა გულისხმობს მშობლებისა და სხვა მზრუნველი პირების მიერ ბავშვისადმი ფიზიკური ტრავმის – სხეულის რაიმე დაზიანების მიყენებას, რაც იწვევს ბავშვის ჯანმრთელობის შესუსტებას და მისი განვითარების შეფერხებას. ფიზიკური ძალადობა ასევე გულისხმობს ბავშვისთვის ნარკოტიკების, ალკოჰოლის და სხვადასხვა პრეპარატების მიცემას. ზოგიერთ ოჯახში, ბავშვის აღზრდის ყველაზე მიუღებელ მეთოდს მიმართავენ – ეს არის ფიზიკური დასჯის სხვადასხვა ფორმა. უნდა აღინიშნოს, რომ ფიზიკურ ტრავმას ყოველთვის თან ახლავს სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ფსიქიკური ტრავმაც.

ფსიქიკური (ემოციური) ძალადობა არის ბავშვის მუდმივი ან პერიოდული სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მუქარა მშობელთა, მეურვეთა ან მასწავლებელთა მხრიდან, მისი პიროვნული ღირსების დამცირება, დადანაშაულება იმაში, რაც არ ჩაუდენია. ემოციური ძალადობაა ასევე ბავშვის მუდმივი მოტყუება, რის შედეგადაც ის კარგავს უფროსისადმი ნდობას; ბავშვისადმი ისეთი მოთხოვნების წაყენება, რომელთა შესრულებაც არ შეესაბამება მის ასაკობრივ შესაძლებლობებს.

ოჯახური ძალადობის კიდევ ერთი ფორმაა ბავშვის ინტერესების და მოთხოვნილებების უგულებელყოფა. ასეთ შემთხვევებში მშობლები ვერ ან არ უზრუნველყოფენ ბავშვს საჭირო საკვებით, საცხოვრებლით, განათლებით, სამედიცინო დახმარებით. მსგავსი დამოკიდებულების ტიპური მაგალითია ბავშვების უყურადღებოდ დატოვება, რასაც ხშირად მივყავართ უბედურ შემთხვევებამდე, მოწამვლამდე და ბავშვის სიცოცხლისათვის საშიშ სხვა უარყოფით შედეგებამდე.

ბავშვთან სასტიკი მოპყრობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა ისეთი მდგომარეობა, როდესაც დედას არ აქვს ბავშვისადმი სიყვარული, როდესაც ბავშვი ჯერ კიდევ დედის საშვილოსნოშია, ანუ როდესაც ადგილი აქვს არასასურველ ორსულობას. ბავშვს მართალია, ჯერ თავი არ გამოუვლენია, მაგრამ ის უკვე არ უყვართ, მასზე არ ფიქრობენ და არ ზრუნავენ. დაბადებამდე ემოციურად უარყოფილი ბავშვები, ხშირად დროზე ადრე იბადებიან, სხეულის ნაკლები მასით გამოირჩევიან, სიცოცხლის პირველ თვეებში უფრო ხშირად ავადმყოფობენ და ძნელად ვითარდებიან.

ბავშვებთან სასტიკი მოპყრობის ნებისმიერ ტიპს მივყავართ სრულიად განსხვავებულ შედეგებამდე, მაგრამ მათ აერთიანებთ ერთი – ბავშვის ჯანმრთელობის გაუარესება და მისი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება. ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, არასწორი დამოკიდებულების უარყოფით შედეგებს ეკუთვნის: რომელიმე ორგანოს ფუნქციის დაკარგვა ან გაუარესება, რაიმე დაავადების განვითარება, ფიზიკური ან ფსიქიკური განვითარების შეფერხება. ბავშვებზე ფიზიკური ძალადობის 100 შემთხვევიდან დაახლოებით, 1-2 სრულდება ძალადობის მსხვერპლის სიკვდილით. ფიზიკური ძალადობის ვიზუალურ შედეგებს მიეკუთვნება სხეულის ჩალურჯებული მონაკვეთები, ტრავმები, მოტეხილობები, შინაგანი ორგანოების – ღვიძლის, ელენთის, თირკმელების და სხვათა დაზიანება. ამ დაზიანებების სამკურნალოდ დროა საჭირო, მაგრამ უფრო ბევრი დრო და ძალისხმევა სჭირდება დაზარალებული ბავშვების ფსიქიკის მკურნალობას. განასხვავებენ ბავშვებთან სასტიკი მოპყრობის ადრეულ და შორეულ შედეგებს. ადრეულ შედეგებს მიეკუთვნება ფიზიკური ტრავმები, დაზიანებები, ღებინება, თავის ტკივილი, გონების დაკარგვა, სისხლდენა თვალებიდან, რაც დამახასიათებელია ტვინის შერყევისთვის პატარა ბავშვებში, რომელთაც მხრებით იჭერენ და ძლიერად ანჯღრევენ. ადრეულ გამოვლინებებს აგრეთვე მიეკუთვნება მწვავე ფსიქიკური დარღვევები ნებისმიერი აგრესიის საპასუხოდ. ასეთი რეაქციები შეიძლება გამოვლინდეს აგზნებით, სადმე გაქცევის სურვილით, დამალვით ან სრული გულგრილობით მის გარშემო მიმდინარე მოვლენების მიმართ. თუმცა ყველა შემთხვევაში ბავშვი შეპყრობილია შიშით, განგაშით და მძვინვარებით. უფროსი ასაკის ბავშვებს შეიძლება, განუვითარდეთ მძიმე დეპრესია საკუთარი არასრულფასოვნების შეგრძნებით.

Advertisements
By levani1997

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s