ჰარმონია ოჯახში

ბავშვის აღზრდასა და  პიროვნებად  ჩამოყალიბებაში  უდიდეს როლს ასრულებს ოჯახი. ოჯახი რომელშიც არის  სიყვარული,ურთიერთგაგება,უფროსების პატივისცემა  და  ყველაზე მთავარი მეუღლეებს შორის ჰარმონია. ამ შემთხვევაში ბავშვი  იზრდება  უპრობლემოდ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უმთავრესია ოჯახური ჰარმონია. !!!  თუნდაც ყოველ კვირას მთელი   ოჯახი  ერთად  დაესწროს  წირვას, ეს  არის მცირე მაგალითი  იმისა  თუ  როგორ  ნიადაგში აღმოცენდება   ჯანმრთელი  თესლი  ბავშვის  სახით  ,,,,,,,,,…

About these ads
By levani1997

8 comments on “ჰარმონია ოჯახში

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s